Ochrana osobních údajů

Odpovědná osoba v souladu s článkem 4, odst. 7 GDPR

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a ostatních národních zákonů na ochranu osobních údajů jednotlivých členských států, jakož i ostatních příslušných nařízení je:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo
E-mail: [email protected]
Fax: +49 (0) 6102 8149 100

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

E-Mail: [email protected]

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu naší webové stránky www.hankook.win a za váš zájem o naši společnost. Ochraně vašich osobních údajů připisujeme obzvlášť velký význam. Osobní údaje představují jednotlivé informace o osobních a věcných poměrech určité nebo určitelné osoby. Týkají se občanského jména a příjmení, bydliště, telefonního čísla a data narození, ale také všech údajů, které se mohou vztahovat na jednu určitou identifikovatelnou osobu.
Na osobní údaje se vztahuje mimořádná zákonná ochrana. Z tohoto důvodu naše systémy zpracovávají vaše osobní údaje výhradně v rámci provozu naší internetové stránky a poskytování našich služeb. Obsah tohoto textu sděluje, jaké osobní údaje informace jsou během procházení našimi internetovými stránkami předmětem záznamu, zpracování a používání našimi informačními systémy.
Naše opatření v každodenním provozu našich informačních systémů jsou v souladu se zákonnými předpisy, především německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a německého zákona o využívání telekomunikačních prostředků (TMG) a EU-Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vámi do našich systémů zadané osobní údaje se stanou z naší strany předmětem elektronického zpracování, pokud si to funkční příprava obsahů naší webové stránky a poskytovaných služeb vyžadují, jakož i zpracovávání uživatelských dotazů a popř. také objednávek / smluvních dohod, avšak pouze v případě oprávněného zájmu v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. f) GDPR nebo na základě jiné podstaty vyjádřeného souhlasu. Pouze po samostatném vyjádření souhlasu z vaší strany použijeme vaše osobní údaje také k dalším účelům, vyžadujících si každý samostatně předchozí výslovné vyjádření souhlasu. Jedná se například o zasílání informací prostřednictvím newsleteru.

Příprava webové stránky a vytvoření souborů protokolu (log files)

Při spuštění naší webové stránky naše systémy automaticky evidují data a informace, které posílá počítačový systém, z kterého byly stránky spuštěné. Jedná se přitom o následující data:

Rozsah zpracování dat

 1. Informace o typu aplikovaného internetového prohlížeče včetně jeho verze
 2. Operační systém zařízení, které spouští webovou stránku
 3. Poskytovatel internetových služeb zařízení, které spouští webovou stránku
 4. IP adresa zařízení, které spouští webovou stránku
 5. Datum a čas spuštění
 6. Webové stránky, z kterých systém uživatele spustil naší webovou stránku (referrertracking).
 7. Webové stránky, které systém uživatele spouští přes naše webové stránky (exit link tracking).

Uvedené údaje naše systémy evidují prostřednictvím souborů protokolu (log files), které následně ukládají do našich úložišť. Neprobíhá uložení těchto dat společně se vztahem na elektronicky zpracovávané osobní údaje, z tohoto důvodu také neprobíhá žádná identifikace jednotlivých návštěvníků našich webové stránky.

Právní podstata pro zpracování osobních údajů

Článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR . Nás oprávněný zájem spočívá v dosažení a zajištění následně uvedeného záměru a účelu.

Účel zpracování osobních údajů

Záznam dat do protokolu (logging) probíhá za účelem zajištění kompatibility naší webové stránky pro všechny návštěvníky, pokud to je možné, a k prevenci zneužití obsahu naší webové stránky a k odstraňování provozních poruch. Za tímto účelem je nutné zaznamenávat do protokolu (logging) technické údaje zařízení, které si spuštění naší webové stránky vyžádalo, abychom mohli co nejdříve reagovat na chyby zobrazení, kybernetické útoky na naše IT systémy a/nebo chyby funkčnosti naší webové stránky. Kromě toho nám tato data slouží k optimalizaci naší webové stránky a k všeobecnému zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.

Dobra trvání uložení v datových úložištích

Technická data odstraňujeme z našich datových úložišť, jakmile nejsou zapotřebí, a to za účelem zajištění kompatibility naší internetové stránky pro všechny návštěvníky, a to nejpozději 3 měsíce po spuštění naší webové stránky na jejich zařízení.

Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění

Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění se orientují dle všeobecných zákonů práva na uplatnění námitek a nároku na odstranění osobních dat, souvisejících se zákony na ochranu osobních údajů a uvedených v obsahu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Specializované funkce naší webové stránky

Naše webové stránky poskytují uživatelům různé funkce. Při jejich spuštění a používání probíhá záznam, zpracování a ukládání osobních údajů do datových úložišť. Níže jsou uvedené informace, jak přesně naše systémy s vašimi údaji nakládají:

Kontaktní formulář(e)
 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje, Vámi zadané do kontaktního formuláře.
 • Právní podstata pro zpracování osobních údajů
  Článek 6, odst. 1a) GDPR
 • Účel zpracování osobních údajů
  Data, zadaná uživatelem a našimi systémy evidovaná pomocí našeho kontaktního formuláře, popř. našich kontaktních formulářů, používáme pouze za účelem zpracování daného konkrétně jednotlivého požadavku o navázání kontaktu, který proběhne prostřednictvím kontaktního formuláře, popř. kontaktních formulářů.
 • Dobra trvání uložení v datových úložištích
  Po zpracování Vašich dotazů systém neprodleně odstraní tato před tím zaznamenaná data z datových úložišť, pokud zákonné předpisy v aktuálním znění nedefinují žádnou lhůtu pro jejich zachování.
 • Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění
  Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění se orientují dle všeobecných zákonů práva na uplatnění námitek a nároku na odstranění osobních dat, souvisejících se zákony na ochranu osobních údajů a uvedených v obsahu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Soutěže
 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Kontaktní údaje, které jste ulozili u našich loterií.
 • Právní podstata pro zpracování osobních údajů
  Článek 6, odst. 1a) GDPR
 • Účel zpracování osobních údajů
  Údaje shromážděné prostřednictvím našich formulářů budou využívány pouze k provozování swapových kol.
 • Dobra trvání uložení v datových úložištích
  Po dokončení tombola budou shromážděné údaje okamžitě odstraněny, pokud neexistují žádné zákonné skladovací období.
 • Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění
  Možnosti námitek a vyloučení se řídí obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů a návrhem na zrušení, které jsou popsány níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Statistické vyhodnocování dat, zaznamenaných při procházení těmito webovými stránkami – webtracker

Při spuštění této webové stránky nebo stahování jednotlivých souborů náš systém zaznamenává, zpracovává a do datových úložišť ukládá následující data: IP adresu, webovou stránku – zdroj stahovaného souboru, název tohoto souboru, datum a čas spuštění webové stránky, objem datového přenosu a systémové hlášení o úspěšnosti systémového spuštění webové stránky (tzv. webový seznam o záznamu protokolu (web log)). Výše uvedená data používáme výhradně v nepersonalizované formě za účelem statistického vyhodnocování a neustále probíhajícího zdokonalování našeho internetového obsahu.
Pro vyhodnocování návštěvnosti našich webových stránek používáme následující webtrackery:

Google-Analytics
 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu používání internetu (webtracking) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: Google-Analytics). Služba Google Analytics používá v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště vašeho počítače a slouží k analýze, jak používáte naší webovou stránku a kterými obsahy procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služby Google Analytics používáme za účelem průběžné optimalizace obsahů a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k přenosu, zpracování a uložení dat, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, který se nenachází na území členských států Evropské Unie, jedná se např. o USA.
  EU komise došla ke zjištění, že v USA se mohou aplikovat dostatečná opatření na ochranu osobních údajů, pokud společnost zpracovávající data, přísně postupuje dle dohody US-EU-Privacy-Shield, a proto je přenos dat do USA, zaopatřený tímto způsobem, přípustný. V důsledku aktivace funkce IP anonymizace, týkající se monitorovacího tracking kódu služby Google Analytics pro tuto webovou stránku, dojde k anonymizaci vaší IP adresy ze strany společnosti Google před provedením datového přenosu. Tato webová stránka používá monitorovací tracking kód služby Google Analytics, rozšířený o operátor gat._anonymizeIp(); pro anonymizovaný záznam a zpracování IP adres (tzv. IP masking).
 • Právní podstata pro zpracování osobních údajů
  Článek 6, odst.1, písm. a nařízení GDPR, buď v rámci uživatelské registrace k využívání služeb Google (registrace a zřízení Google účtu a vyjádření souhlasu s upozorněním na ochranu osobních údajů poskytovatele těchto služeb) nebo, pokud jste se k používání služeb Google neregistrovali na základě explicitního vyjádření vašeho souhlasu při otevření naší webové stránky.
 • Účel zpracování osobních údajů
  Společnost Google používá tyto informace na základě našeho pověření a za účelem vyhodnocení používání této webové stránky z vaší strany, pro vypracování reportů o webových aktivitách a za účelem realizace služeb pro provozovatele této webové stránky, souvisejících s uživatelským používáním této webové stránky a obecně internetu. Nedochází k žádnému systémovému přiřazení IP adresy, zprostředkované v rámci tohoto specifického nasazení služby Google Analytics vaším internetovým prohlížečem, k ostatním datům shromažďovaným společností Google LCC.
 • Dobra trvání uložení v datových úložištích
  Google uloží data, relevantní pro plnění služby sledování používání internetu (webtracking) po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Zpracování a uložení dat probíhá v anonymizované podobě. Pokud by mělo přeci jen dojít k nějaké návaznosti dat na konkrétní osobu, dojde k okamžitému smazání dat, pokud se na jejich zachování nevztahují žádné ze zákona vyplývající povinnosti. V každém případě proběhne smazání osobních dat po uplynutí lhůty, stanovené k jejímu zachování.
 • Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění
  Záznamu a předávání svých osobních údajů do služeb společnosti Google (zejména vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat službami společnosti Google můžete osobně zamezit nastavením deaktivace skript kódů ve svém internetovém prohlížeči tím, že provedete instalaci blokátoru skriptů do svého internetového prohlížeče (jedná se například o produkty www.noscript.net nebo www.ghostery.com). Další možností představuje nastavení „Do Not Track“ ve vašem internetovém prohlížeči. Kromě toho můžete zamezit záznamu dat, týkajících se používání naší webové stránky (včetně vaší IP adresy) a generování pomocí cookie služeb Google, jakož i jejich zpracování systémy služeb Google, pomocí instalace plug-inu do svého internetového prohlížeče, který je ke stažení pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady bezpečnosti a ochrany osobních dat, aplikované v rámci Google Analytics jsou k dispozici pod následujícím odkazem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Integrace externích webových služeb a zpracování dat mimo území členských států EU

V naší internetové stránce je integrovaný aktivní obsah java skriptů od poskytovatelů třetích stran, tzv. webových služeb. Po spuštění naší internetové stránky získají tyto třetí strany popř. osobní údaje o vašem používání naší internetové stránky. V tomto případě lze popř. očekávat zpracování dat také mimo území členských států EU. Tomu lze zabránit instalací tzv. blokátoru java skriptů, např. pluginu do internetového prohlížeče „NoScript“ (www.noscript.net) nebo deaktivací java skriptu v používaném internetovém prohlížeči. V důsledku tohoto opatření může dojít k omezení funkčnosti spuštěných a používaných internetových stránek.
Používáme následující webové služby:

website-check.de

Na naší straně byla znovu načtena webová služba společnosti Website Website Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, DE (dále jen “website-check.de”). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V tomto kontextu může váš prohlížeč přenášet osobní data na webovou stránku -check.de. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (oprávněný zájem). Legitimní zájem spočívá v bezchybné funkci webové stránky. Vymazání údajů se uskuteční, jakmile je splněn účel jejího sběru. Pro více informací o nakládání s přenášených dat v zásadách ochrany osobních údajů website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Můžete zabránit sběru a zpracování vašich dat website-check.de zakázat spuštění kódu skriptu ve svém prohlížeči, nebo instalovat skript blokátor ve svém prohlížeči (to lze nalézt například www.noscript.net nebo nižší www.ghostery.com).

Facebook Pixel Custom Audience

Používáme funkci Facebook Pixel Custom Audiences k zobrazování personalizované reklamy na platformě Facebook (provozované společností Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko – “Facebook”).
Za tímto účelem je na našich webových stránkách implementován měřicí kód Facebook pixel. Při návštěvě našich webových stránek tento pixel naváže přímé spojení se serverem Facebooku a předá Facebooku přehled o aktivitách uživatele na našich webových stránkách a některé další osobní údaje, jako je IP adresa, informace o prohlížeči, ID pixelu a soubor cookie Facebooku nebo údaje o klikání. Prostřednictvím zapojení okruhu vlastních uživatelů (Custom Audiences) získává Facebook informace o zobrazení příslušné online nabídky nebo kliknutí na reklamu. Pokud je uživatel registrován na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k příslušnému účtu. Facebook pixel umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizaci účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu. Tyto reklamy se tak mohou zobrazovat uživatelům na Facebooku a v rámci služeb partnerů spolupracujících s Facebookem (“Audience Network”), kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité charakteristiky, které předáváme Facebooku (“Custom Audiences”).
Používání pixelu Facebooku a ukládání „konverzních souborů cookie” je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Facebook zpracovává osobní údaje mimo jiné také v USA. Pro zpracování údajů zasílaných příjemcům se sídlem ve třetích zemích nebo pro další předávání údajů používá Facebook tzv. standardní smluvní doložky (čl. 46 odst. 2, 3 GDPR) Ty jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Facebook se tak zavazuje, že při zpracování osobních údajů bude dodržovat evropskou úroveň ochrany osobních údajů. Více informací k tomuto tématu nabízí společnost Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/gdpr.
Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci Zásad používání dat přijatých společností Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku proto najdete v Zásadách používání dat přijatých společností Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Kromě možnosti odmítnout tento postup na našich webových stránkách je možné funkci Facebook Pixel Custom Audiences deaktivovat také na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (musíte být přitom přihlášeni k Facebooku). Další úpravy lze provádět na adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Facebook

Na našich stránkách jsou spouštěny zásuvné moduly firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA resp. její dceřiné firmy Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (Facebook). Pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali skripty a nenainstalovali blokátor skriptů, bude váš prohlížeč bez zvláštního dotazování předávat osobní údaje firmě Facebook. Ve stavu přihlášení je možné přímé přiřazení údajů k facebookovému profilu. Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu naší internetové stránky k vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku a zablokujte provádění skriptových obsahů ve svém prohlížeči, např. pomocí blokátorů skriptů na www.noscript.net nebo www.ghostery.com.

Facebook Connect / Login

Naše webová stránka využívá Facebook Connect, službu od společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. její dceřiné firmy Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (Facebook) . Při přihlášení pomocí tlačítka Facebook Connect jsou osobní údaje předávány firmě Facebook. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu naší internetové stránky k vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku a zablokujte provádění skriptových obsahů kódu JavaScript firmy Facebook ve svém prohlížeči, např. pomocí blokátorů kódu JavaScript na www.noscript.net nebo www.ghostery.com.

Facebook Impressions

Na naší stránce se spouští kód JavaScript firmy Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (dále: Facebook Impressions). Pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali JavaScript a nenainstalovali blokátor kódu JavaScript, bude váš prohlížeč popř. předávat osobní údaje Facebook Impressions. Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů Facebook Impressions: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Aby bylo kompletně zabráněno realizaci kódu JavaScript ze strany Facebook Impressions, můžete si nainstalovat blokátor pro JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Facebook Remarketing

Tato webová stránka používá remarketingovou funkci „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Tato funkce slouží k prezentaci reklamních inzerátů („Facebook-Ads“) návštěvníkům této webové stránky podle jejich zájmů v rámci návštěvy sociální sítě Facebook. Za tímto účelem jsou v této internetové stránce integrovány remarketingové tagy společnosti Facebook. Pomocí tohoto tagu se při návštěvě webové stránky vytvoří přímé spojení se servery Facebook. Přitom bude serveru Facebook sděleno, že jste navštívili tuto webovou stránku, a Facebook tuto informaci přiřadí k vašemu osobnímu facebookovému uživatelskému účtu. Bližší informace o zjišťování a využívání údajů firmou Facebook i o právech a množnostech ochrany vašeho soukromí, které se toho týkají, najdete v pokynech k ochraně údajů firmy Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativně můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Google

Tato webová stránka používá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: Google). Tato data používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti bude Váš internetový prohlížeč přenášet data společnosti do systémů služby Google. Právní podstatu pro zpracování osobních údajů představuje článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost Google získala certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US PrivacyShield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, který vedl k jejich zpracování. Další informace o zacházení s daty, která se stala předmětem datového přenosu, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznam svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování společností Google, můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Google Video

Tato webová stránka používá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: Google Video). Tato data používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti bude Váš internetový prohlížeč přenášet data službě Google Video. Právní podstatu pro zpracování osobních údajů představuje článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google Video získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US PrivacyShield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, který vedl k jejich zpracování. Další informace o zacházení s daty, která se stala předmětem datového přenosu, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Google Video: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google Video, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Googletagmanager.com

Tato webová stránka používá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: Googletagmanager.com). Tato data používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti bude Váš internetový prohlížeč přenášet data do systémů služby Googletagmanager.com. Právní podstatu pro zpracování osobních údajů představuje článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost, provozující službu Googletagmanager.com, získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US PrivacyShield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, který vedl k jejich zpracování. Další informace o zacházení s daty, která se stala předmětem datového přenosu, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Googletagmanager.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Googletagmanager.com, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Youtube

Tato webová stránka používá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: Youtube). Tato data používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti bude Váš internetový prohlížeč přenášet data do systémů služby Youtube. Právní podstatu pro zpracování osobních údajů představuje článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Youtube získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US PrivacyShield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, který vedl k jejich zpracování. Další informace o zacházení s daty, která se stala předmětem datového přenosu, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Youtube: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Youtube, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

ytimg

Tato webová stránka používá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 MountainView, USA (následně: ytimg) Tato data používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti bude Váš internetový prohlížeč přenášet data do systémů služby ytimg. Právní podstatu pro zpracování osobních údajů představuje článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost, provozující službu ytimg, získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US PrivacyShield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, který vedl k jejich zpracování. Další informace o zacházení s daty, která se stala předmětem datového přenosu, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu ytimg: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou ytimg, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Twitter

Naše internetová prezentace využívá zásuvné moduly služby microblogging twitter.com, kterou provozuje Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Pokud si vyvoláte internetovou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje zásuvné moduly, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Twitter. Tím popř. dojde k předání osobních údajů společnosti Twitter, takže Twitter obdrží informaci, že jste osobně vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Twitter popř. může návštěvu naší internetové stránky přiřadit k vašemu účtu na Twitteru. Údaje jsou předávány společnosti Twitter i po odhlášení z Twitteru. Odhlášení pouze zabrání přiřazení údajů k vašemu účtu Twitter. Účel a rozsah zjišťování údajů a další zpracování a využití údajů společností Twitter a vaše práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí, které se toho týkají, jsou uvedeny v pokynech k ochraně údajů společnosti Twitter (https://twitter.com/privacy). Pokud si nepřejete, aby Twitter shromažďoval údaje o vás přes naši internetovou prezentaci, musíte před svou návštěvou naší internetové prezentace ve svém prohlížeči nastavit „Do not Track“ (https://support.twitter.com/articles/20169453), resp. alternativně vypnout ve svém prohlížeči použití zásuvných modulů společnosti Twitter, resp. celkově zablokovat realizaci skriptů pro doménu twitter.com (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Poučení o používání Cookies

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Používáme Cookies na různých stránkách, abychom umožnili používání určitých funkcí, integrovaných do naší webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč může uložit do datového úložiště vašeho počítače. Obsahem těchto textových souborů jsou charakteristické textové řetězce, umožňující jednoznačnou identifikaci internetového prohlížeče při opakovaném spuštění naší webové stránky. Uložení souboru cookie do datového úložiště uživatele se také nazývá jako funkce „set cookie“.
 • Právní podstata pro zpracování osobních údajů
  Článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR . Náš oprávněn záměr spočívá v zachování a zajištění funkčnosti naší webové stránky v kompletním rozsahu, zlepšování funkcí integrovaných ovládacích prvků naší webové stránky, jakož i možnosti individuálního oslovování našich zákazníků. Identifikaci jednotlivých uživatelů naší webové stránky lze realizovat pouze nasazením technologie cookies a na základě předchozího, individuálně vyjadřovaného, souhlasu se zpracování osobních údajů.
 • Účel zpracování osobních údajů
  Naše webová stránka odesílá cookies do přístrojů uživatelů za účelem dosažení kompletního spektra funkčnosti všech ovládacích prvků naší webové stránky a jejich zlepšování. Kromě toho technologie cookies umožňuje rozpoznání jednotlivých návštěvníků při opakovaném spuštění naší webové stránky na základě pseudonymů, např. individuálního libovolného identifikačního prvku tak, že můžeme nabízet služby, orientované dle individuálních potřeb.
 • Dobra trvání uložení v datových úložištích
  Uložení našich Cookies probíhá až do jejich smazání ve Vašem internetovém prohlížeči, pokud se jedná o relační Cookies až do uplynutí relace.
 • Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění
  Nastavení svého internetového prohlížeče můžete upravit dle svých požadavků takovým způsobem, aby internetový prohlížeč všeobecně zamezoval instalaci souborů cookies a vždy informoval o spuštění funkce „set cookie“ a vy tak získali možnost se v jednotlivých případech rozhodovat, zdali uložení souboru cookie do svého počítače povolíte či zásadně odmítnete. Cookies lze využívat k různým účelům, např. k detekci, zdali váš počítač již v minulosti navázal datové spojení s obsahem naší webové stránky (Cookies s trvalou funkčností) nebo k uložení záznamu o naposledy spuštěném internetovém obsahu (relační Cookies). Cookies používáme na naší internetové stránce za účelem zvyšování uživatelského komfortu. Doporučujeme vám povolit používání Cookies a tím využívat vyššího uživatelského komfortu při procházení obsahem naší internetové stránky.
  Možnost vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění se orientují, mimo jiné, dle všeobecných zákonů práva na uplatnění námitek a nároku na odstranění osobních dat, souvisejících se zákony na ochranu osobních údajů a uvedených v obsahu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení údajů a ochrana osobních údajů, e-mailová komunikace

Vaše osobní údaje jsou během záznamu, zpracování a uložení do datových úložišť našimi systémy předmětem poskytování odpovídající ochrany před přístupem třetích stran v podobě zavedení příslušných technických a organizačních opatření. V případě nešifrované e-mailové komunikace nelze z naší strany zaručit úplnou ochranu osobních údajů během jejich přenosu do našich IT systémů. Z tohoto důvodu vám v případě potřeby zaručení vysokého stupně důvěrnosti vašich informací doporučujeme využívat šifrované komunikace nebo klasických poštovních služeb.

Automatická archivace e-mailů

 • Rozsah zpracování osobních údajů
  Upozorňujeme Vás výslovně na skutečnost, že do našeho systému e-mailové komunikace jsou integrovány procesy automatické archivace. V tomto případě dochází k digitální archivaci všech příchozích a odchozích e-mailových sdělení s automatickým zajištěním možnosti případné revize.
 • Právní podstata pro zpracování osobních údajů
  Článek 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR . Náš oprávněný záměr spočívá v účelu archivace a splňuje dodržování daňových a obchodních zákonných předpisů (např. §§ 146, 147, německého zákona AO).
 • Účel zpracování osobních údajů
  Účel archivace splňuje dodržování daňových a obchodních zákonných předpisů (např. §§ 146, 147, německého zákona AO).
 • Dobra trvání uložení v datových úložištích
  Uložení naší e-mailové komunikace probíhá po dobu uplynutí daňovým zákonem a obchodním zákonem stanovené lhůty. Doba uložení v archivačním systému může obnášet až 10 let.
 • Možnost uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na jejich odstranění
  V případě dotazů ohledně systémů archivace e-mailových sdělení se prosím obraťte na našeho inspektora ochrany osobních údajů. Kromě toho upozorňujeme na skutečnost, že náborové podklady uchazečů o pracovní místo zpracováváme výhradně v datovém formátu PDF. Komprimované soubory (WinZip, WinRAR, 7Zip, apod.) odfiltrují naše bezpečností systémy a příjemce neobdrží příslušné e-mailové sdělení. Náborové podklady v datovém formátu Word neotvíráme a odstraňujeme je z našich systémů bez čtení. Prosím věnujte svoji pozornost skutečnosti, že odeslaná nešifrovaná e-mailová sdělení mohou popř. otvírat třetí strany ještě před dokončením příslušného datového přenosu do našich IT systémů. Vycházíme ze skutečnosti, že na nezašifrovanou e-mailovou žádost uchazeče o pracovní místo smíme odpovídat stejně tak v nezašifrované podobě. Pokud si uchazeč o pracovní místo nepřeje aplikovat nezašifrovanou formu e-mailové komunikace v rámci aktuálně probíhajícího výběrového řízení, musí nám tuto skutečnost sdělit v obsahu své e-mailové zprávy.

Odvolání souhlasu – informace o datech a požadavky na provedení úpravy – smazání a blokace dat

Máte právo se bezplatně informovat o svých osobních údajích, uložených v datových úložištích našich systémů, popř. právo na provedení jejich úprav, blokace nebo odstranění z datových úložišť našich systémů. K odstranění vašich osobních údajů z datových úložišť našich systémů dojde po obdržení první výzvy, pokud to není v rozporu s aktuálně platnými zákonnými předpisy. Kdykoliv můžete zrušit svůj předem vyjádřený souhlas, že vaše osobní údaje smíme používat. Požadavky ohledně poskytnutí informací o vašich osobních údajích, úpravy či odstranění vašich osobních údajů z datových úložišť našich systémů, jakož i jakékoliv připomínky lze kdykoliv zasílat na následující adresu:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo
E-Mail: [email protected]
Fax: +49(0)6102 – 8149 – 100

Právo na uplatněné stížnosti u příslušného dozorčího úřadu dle článku 77, odstavce I nařízení GDPR

Pokud máte podezření, že v rámci provozu naší webové stránky probíhá protiprávní zpracování vašich osobních údajů, můžete samozřejmě využít možnosti k objasnění této problematiky soudní cestou. Nezávisle na tom máte možnost se obrátit na příslušný dozorčí úřad. Práva na uplatnění stížnosti můžete využít v členském státě EU v místě vašeho pobytu, pracoviště a/nebo v místě domnělého porušení zákonných předpisů, což znamená, že se můžete obrátit na příslušný dozorčí úřad v uvedených místech. Příslušný dozorčí úřad, u kterého byla podána žádost na uplatnění stížnosti, vás bude informovat o stavu a výsledku průběhu vyřizování vaší stížnosti, včetně možnosti uplatnění soudní cestou dle článku 78 nařízení GDPR.