Impresum

Vyloučení odpovědnosti

1. Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít záruku. Jako předkladatel nabídky služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG (zákona o prostředcích komunikace na dálku) odpovědni za vlastní obsah těchto stránek podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až § 10 TMG však nejsme jako předkladatel nabídky služeb povinni sledovat předané nebo uložené cizí informace či pátrat po okolnostech, které by upozorňovaly na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů tím zůstanou nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je však možné až od data obeznámení s konkrétním porušením práva. V případě, že příslušná porušení práva vejdou ve známost, tento obsah ihned odstraníme.

2. Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto za tento cizí obsah také nemůžeme převzít záruku. Za obsah odkazem propojených stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nabídky nebo provozovatel stránek. U stránek propojených odkazem byla k datu propojení zkontrolována možná právní pochybení. K datu propojení odkazem nebyl identifikován žádný protiprávní obsah. Nepřetržitá kontrola obsahu stran propojených odkazem však není bez konkrétních důvodů porušení práva únosná. V případě, že porušení práva vejde ve známost, budou takové odkazy ihned odstraněny.

3. Autorské právo

Obsah vytvořený provozovatelem stránky a díla na těchto stranách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, úprava, rozšiřování a jakýkoli druh zhodnocení mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny jen pro soukromé, nikoli komerční použití. Pokud nebyl obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, jsou dodržovány autorská práva třetích stran. Zejména jsou jako takové označovány obsahy třetích stran. Pokud byste byli přesto upozorněni na porušení autorského práva, prosíme vás o příslušný odkaz. V případě, že porušení práva vejde ve známost, budou takové obsahy ihned odstraněny.

Údaje v souladu se zákonem o prostředcích komunikace na dálku § 5 TMG

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Telefax: +49 (0) 6102 8149 100
E-Mail: [email protected]
Website: www.hankook.win

Identifikační číslo daně z přidané hodnoty

podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 252202801

Obchodní rejstřík

Zápis v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: okresní soud Offenbach am Main
Číslo rejstříku: HRB 42677

Generální ředitel

Sanghoon Lee

Odpovědnost za obsah

v souladu s § 55 odst. 2 Smlouvy o státním vysílání (RStV):
Felix Kinzer
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo