Podmínky účasti

pro soutěže na stránkách hankook.win

1. Pořadatel, účast

 1. Odkaz na pohlaví v těchto podmínkách účasti zahrnuje muže i ženy.
 2. Hra o výhry, soutěž nebo slosování („hra o výhry“) jsou organizovány společností Hankook Tire Europe GmbH („pořadatel“).

2. Účast

 1. Účastník se účastní hry o výhry tím, že se řídí pravidly účasti, vysvětlenými na příslušné stránce hry o výhry. Přijetí do slosování je možné jen tehdy, pokud se účastníci řídí těmito pravidly.
 2. Účastník si musí přečíst pravidla příslušné hry o výhry a tyto podmínky účasti a souhlasit s nimi.
 3. Pro účast ve hrách o výhry je bezpodmínečně nutné, aby veškeré osobní údaje byly pravdivé. Jinak může dojít k vyloučení podle bodu 4.
 4. Účastníkům musí být minimálně 18 let a musejí mít své bydliště v jedné z následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maroko, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Irská republika, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Maďarsko, Spojené království, Kypr.
 5. Účast zaměstnanců společnosti Hankook Tire Europe GmbH, některé z jejích dceřiných společností nebo osob, které souvisejí s výherní hrou, je vyloučena.
 6. Pokud není na stránce hry o výhry uvedeno něco jiného, smí se každá osoba zúčastnit slosování jen jednou.
 7. Účast je možná výhradně online.
 8. Účast musí proběhnout ve lhůtě uvedené na příslušné stránce hry o výhry.

3. Ceny

 1. Ceny, které je možné vyhrát, jsou uvedeny na příslušné stránce hry o výhry.
 2. Výherci budou stanoveni náhodným výběrem.
 3. Výherci budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonem.
 4. Pokud výherce neodpoví do 24 hodin na e-mail nebo nebude v témže období dostupný telefonicky, vyhrazuje si pořadatel právo určit nového výherce nebo naložit s cenami jinak podle vlastního uvážení.
 5. Výplata cen v hotovosti nebo výměna je vyloučena. Nárok na cenu je nepřenosný.
 6. Předání výhrady bude s výhercem dohodnuto individuálně, výhra bude vydána jen osobně výherci po ověření dokladu totožnosti.
 7. Koupě zboží nebo služby pořadatele nemá na výsledek hry o výhry vliv.
 8. Pokud vybraná výhra není k dispozici v rozměru pneumatik požadovaném výhercem, může být jako náhrada poskytnut alternativní produkt s příslušným rozměrem pneumatik.

4. Předčasné ukončení hry o výhry a vyloučení ze soutěže

 1. Společnost Hankook Tire Europe GmbH si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení a bez udání důvodů změnit, dočasně zastavit nebo ukončit hru o výhry. Bez omezení tohoto práva může společnost Hankook Tire Europe GmbH uplatnit své právo zejména tehdy, když je provádění hry o výhry rušeno nebo zabraňováno, např. hackerskými útoky, technickými problémy, manipulací nebo chybami hardwaru či softwaru nebo z právních důvodů. Pořadatel nezaručuje, že hra o výhry bude dovedena do konce. Pokud bude ukončení způsobeno jednáním účastníka, může společnost Hankook Tire Europe GmbH po této osobě požadovat odškodnění za vzniklé škody nebo ztráty.
 2. Společnost Hankook Tire Europe GmbH si navíc vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze hry o výhry z důvodu porušení pravidel nebo těchto podmínek účasti či z důvodu nepřípustného ovlivnění průběhu hry o výhry.
 3. Osoby, které použijí zakázané pomůcky nebo si zajistí výhodu manipulací jiným způsobem, budou ze hry o výhry vyloučeny. Pokud je to v těchto případech přiměřené, mohou být ceny dodatečně zrušeny nebo vyžádány nazpět.
 4. Při zrušení hry o výhry neručí společnost Hankook Tire Europe GmbH za peněžní ztráty či výdaje, které vzniknou účastníkům nebo výhercům.

5. Ochrana údajů

 1. Údaje předané účastníky budou uloženy ve vlastní databázi společnosti Hankook Tire Europe GmbH výhradně pro účely hry o výhry. Účastník souhlasí s tímto použitím a uložením.
 2. Pořadatel předá osobní údaje účastníka třetím stranám výhradně za účelem realizace hry o výhry.
 3. Při zpracování a využívání údajů účastníka jsou dodržována zákonná ustanovení ochrany údajů. Je vždy ponecháno na vůli účastníka, zda odvoláním na
  Hankook Tire Europe GmbH
  Privacy
  Siemensstr. 14
  63263 Neu-Isenburg
  E-Mail: [email protected]
  zruší souhlas s ukládáním svých údajů. Účastník se může na naše oddělení ochrany údajů obrátit i tehdy, když potřebuje informace o svých údajích, které byly uloženy, resp. chce tyto údaje opravit, nebo si přeje vědět něco o procesu zpracování údajů obecně.

6. Právní prostředky, aplikované právo

 1. Právní odpovědnost je vyloučena.

 

7. Prohlášení o souhlasu pro Hankook

 1. Souhlasem s podmínkami účasti udělují účastníci společnosti Hankook Tire Europe GmbH (dále jen „společnost“) souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů jich nebo jejich dětí mladších 18 let a/nebo s použitím dříve pořízených fotografií a videozáznamů pro použití a zveřejnění na webové stránce (webových stránkách) společnosti (včetně Hankook.win ), v různých médiích a na sociálních sítích (včetně Instagramu a Facebooku).
 2. S údaji se mohou seznámit zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě nebo zpracování publikací, a osoby, kterým společnost předává uvedené publikace k výrobním účelům (např. tisku).
 3. Souhlasem s podmínkami účasti jsou si účastníci rovněž vědomi toho, že tento souhlas udělují na dobu neurčitou, pokud nezískají informace o svých údajích (fotografie a videozáznamy), jejich opravě, vymazání nebo zablokování v publikacích společnosti, v různých médiích nebo na sociálních sítích (e-mail: [email protected] , telefon: +49 151 21566165), a že se v případě porušení práva mohou obrátit i na soud.

Odpovědný orgán ve smyslu § 13 odst. 1 TMG / § 3 odst. 7 BDSG

Odpovědným orgánem ve smyslu práva na ochranu údajů je:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Telefax: +49 (0) 6102 8149 100
E-Mail: [email protected]
Website: www.hankook.win