Colofon

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 TMG op grond van de algemeen geldende wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om verstrekte of opgeslagen informatie van te derden te controleren of naar tekenen te zoeken die wijzen op handelingen die in strijd zijn met de wet. Dit heeft overeenkomstig de algemeen geldende wetgeving geen gevolg voor plicht tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat er kennis is verkregen over een concrete rechtsschennis. Wanneer bekend wordt dat sprake is van rechtsschennis wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.

2. Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op wiens inhoud wij geen enkele invloed hebben. Derhalve kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment waarop ze werden gelinkt op alle mogelijke schendingen gecontroleerd. Op het tijdstip waarop de websites werden gelinkt, was geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle op de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete vermoedens van eventuele schendingen niet redelijk. Zodra eventuele schendingen bij ons bekend zijn, zullen dergelijke links onmiddellijk worden verwijderd.

3. Auteursrecht

De door exploitanten van sites opgestelde inhoud en producten op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, bewerken en verspreiding of iedere andere vorm van commercieel gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van desbetreffende auteur c.q. maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, wordt rekening gehouden met de auteursrechten van derden. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangegeven. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht meent te constateren, vragen wij om een dienovereenkomstige verwijzing. Zodra schendingen van het recht bij ons bekend zijn, zal dergelijke inhoud onmiddellijk worden verwijderd.

Opgaven overeenkomstig § 5 TMG:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Duitsland

Contact

Telefoon: +49 (0) 6102 8149 0
Telefax: +49 (0) 6102 8149 100
E-mail: [email protected]
Website: www.hankook.win

BTW-nr.

overeenkomstig §27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
DE 252202801

Registervermelding

Vermelding in het handelsregister.
Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Offenbach am Main
Inschrijfnummer: HRB 42677

Directeur

Sanghoon Lee

Verantwoordelijk voor de inhoud

overeenkomstig §55 alinea 2 RStV:
Felix Kinzer
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Duitsland