Notka prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność za treści

Treści dostępne na naszych stronach zostały opracowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie gwarantujemy jednak ich prawidłowości, kompletności i aktualności. Jako dostawca usług odpowiadamy według § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach za treści własne zamieszczone na tych stronach na ogólnych zasadach prawnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji obcych bądź badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Postanowienie to nie ma wpływu na zobowiązania w zakresie usuwania lub blokowania korzystania z informacji na ogólnych zasadach prawnych. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa dokonamy niezwłocznego usunięcia takich treści.

2. Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych witryn osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego względu nie możemy również udzielać gwarancji w odniesieniu do takich treści zewnętrznych. Za treść linkowanych stron odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Linkowane strony są sprawdzane pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. Na etapie linkowania nie zauważono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak możliwa bez konkretnych punktów oparcia wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa dokonamy niezwłocznego usunięcia łącz tego typu.

3. Prawa autorskie

Treści i utwory opracowane przez operatorów na tych stronach są chronione niemieckimi przepisami o prawach autorskich. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystywania poza zakresem praw autorskich wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. W przypadku, gdy treści zawarte na tej stronie nie zostały opracowane przez operatora, przestrzegamy praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznakowane jako takie. Jeżeli mimo tego użytkownik zauważy naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa dokonamy niezwłocznego usunięcia treści tego typu.

Informacje wg § 5 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Niemcy

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Faks: +49 (0) 6102 8149 100
E-mail: [email protected]
Witryna internetowa: www.hankook.win

Numer identyfikacji podatkowej

według §27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:
DE 252202801

Wpis do rejestru

Wpisana do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Offenbach am Main,
Nr rejestru: HRB 42677

Prezes zarządu

Sanghoon Lee

Odpowiedzialność za treść

według §55 ust. 2 umowy państwowej w sprawie działalności transmisyjnej:
Felix Kinzer
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Niemcy