Impressum

Ansvarsfriskrivning

1. Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har tagits fram med största omsorg. Vi garanterar dock inte korrektheten, fullständigheten och aktualiteten hos innehållet. Som tjänsteleverantör är vi enligt 7 avsn. 1 TMG (tysk lagst.) ansvariga för eget innehåll på sdessa sidor enligt allmän lagstiftning. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock en skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att forska efter omständigheter som hänvisar till olagliga aktiviteter. Detta påverkar inte skyldigheterna till radering eller spänning av användningen av information enligt allmän lagstiftning. Ett ansvar i denna bemärkelse är dock möjligt först från den tidpunkt då vi fick kännedom om en konkret lagöverträdelse. När sådana lagöverträdelser blir kända för oss kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

2. Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser tillhörande tredje part, vilkas innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte ikläda oss någon garanti för detta externa innehåll. För innehållet på länkade sidor är det alltid resp. leverantör eller operatör av sidorna som är ansvarig. De länkade sidorna har kontrollerats avseende eventuella lagöverträdelser vid tiden för länkningen. Lagstridigt innehåll kunde ej konstateras vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll för länkade sidor är dock ej genomförbar utan konkreta hållpunkterär. När sådana lagöverträdelser blir kända för oss kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

3. Upphovsrätt

Det innehåll som tas fram av webbplatsoperatören samt alster på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrätt. Mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt tillstånd från resp. författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av dessa sidor tillåts endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna sida inte har tagits fram av operatören, beaktas tredje parts upphovsrättigheter. I synnerhet anges innehåll från tredje part som sådant material. Om du ändå upptäcker en upphovsrättslig kränkning ber vi dig meddela oss. När sådana lagöverträdelser blir kända för oss kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Angaben gemäß § 5 TMG

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tyskland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6102 8149 0
Fax: +49 (0) 6102 8149 100
E-post: [email protected]
Webbplats: www.hankook.win

VAT-nr

enligt §27 a Umsatzsteuergesetz (momslagstiftn.):
DE 252202801

Registeruppgift

Uppgift i handelsregister.
Registerdomstol: Amtsgericht Offenbach am Main
Registernummer: HRB 42677

VD

Sanghoon Lee

Ansvarig för innehållet

enligt §55 Abs. 2 RStV:
Felix Kinzer
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tyskland